TaalTaal Logo

Een taal leer je om hem te gebruiken. Daarbij is kennis van de grammatica en woordenschat natuurlijk een vereiste, maar voor taleninstituut TaalTaal begint het daar pas. TaalTaal ontwikkelt, naast de reguliere taalcursussen, ook cursussen die zich specifiek richten op het gebruik van de taal. Hiertoe is de afdeling TaalTaal Advanced Applied Linguistics (T.A.A.L.) opgericht, een afdeling die zich speciaal richt op cursussen waarin het gebruik van de taal centraal staat.

Huidige Projecten

Het nieuwste project van T.A.A.L. is de cursus Soepel Nederlands, een cursus die geconcentreerd is op kwesties in het Nederlands waarvoor geen of weinig regels bestaan, zoals het lidwoordensysteem.

De focus van deze cursus ligt dus juist niet op de grammatica, maar op de elementen van de taal die bij een moedertaalspreker intuïtief gaan. Deze zal de grammaticale regels wellicht niet kunnen benoemen, maar wel perfect het juiste lidwoord en de juiste klemtoon weten toe te passen. Dat is een ironische - wellicht tragische - situatie, maar wel een aan te leren vaardigheid.

Begin 2014 is het project All-You-Can-Talk opgericht. Dit project is gericht op het 'losser' doen laten spreken van de cursisten: door juist niet te richten op grammatica, maar volledig in te zetten op het praten, wordt vanzelf de vloeiendheid verbeterd. Een reguliere cursus vormt omwille van de structuur uiteraard nog wel de basis, maar AYCT geeft net dat streepje voor.

En dat is het doel van de afdeling TaalTaal Advanced Applied Linguistics: cursussen ontwikkelen waarbij de focus ligt op juist die elementen van de taal die in een reguliere cursus geen aandacht krijgen, omdat ze vaak een kleine rol hebben. Maar die kleine nuances zorgen er vaak juist voor dat een taal natuurlijk klinkt. Het zijn de details die kunnen verraden of u een native speaker bent of niet.

Het Team

T.A.A.L. werkt volgens gedegen onderzoek door een gedreven onderzoeksteam om oefeningen en lessen te ontwikkelen die stevig geworteld zijn in de laatste inzichten. Hiermee ontwikkelt taleninstituut TaalTaal een onderwijspakket dat uniek is in zijn soort, en gaan we verder waar anderen stoppen.

Kortom: bent u al wat verder met uw talencursussen, maar wilt u uw taalgebruik net zo natuurlijk maken als een native speaker? Dan is een cursus ontwikkeld door T.A.A.L. bij TaalTaal iets voor u! We zijn nu begonnen met Nederlands, maar houd deze pagina in de gaten voor toekomstig aanbod in andere talen!