TaalTaal Logo

Cursussen Duits

Bij TaalTaal leert u Duits op een actieve manier, met veel conversatie en modern, relevant studiemateriaal. Zowel in groepsverband als privé krijgt u altijd veel persoonlijke aandacht en begeleiding.

Het nieuwe seizoen begint in de week van 22 april 2024 en bestaat uit 11 lessen van 120 minuten. Instromen in het huidige seizoen is in principe mogelijk.

Naast de lessen zelf dient u rekening te houden met circa 2,5 uur zelfstudie en huiswerk per week.

In het overzicht hieronder treft u alle informatie aan per cursus. U kunt zich via de aanmeldknoppen direct aanmelden. Indien u vragen heeft of uw instapniveau niet weet, neem dan contact met ons op.

Vanaf september 2023 is het lesprogramma verbeterd en zijn de reguliere lessen 2 uur zodat u sneller vooruitgang boekt op een comfortabel tempo. Als u een doorstromer bent en vragen heeft over de juiste vervolgcursus, neem gerust contact op.

Let op: privélessen Duits en intensieve trajecten kunnen elk moment worden opgestart.

Overzicht cursussen

flagDeutsch Anfänger 1 (A0-A1)

start in de week van 22 april
€385

Resultaat na afloop: Uw spreekvaardigheid is verbeterd door gesprekken over het weer, vakantie-ervaringen, uw woning en bij de doctor (afspraak maken). U kunt zich in een kledingwinkel redden en een treinkaartje kopen. Ook heeft u een gesprek met een makelaar gevoerd, iemand gefeliciteerd en een uitnodiging aangenomen of opgezegd. U heeft te maken gehad met de 3de naamval (Dativ), met de keuzevoorzetsels (voorzetsels met de 3de en 4de naamval), met werkwoorden met de 3de en 4de naamval en u heeft geleerd te vergelijken. De modale hulpwerkwoorden kent u nu niet alleen in de tegenwoordige maar ook in de verleden tijd. U begrijpt artikelen uit de krant en andere korte informatieve teksten en kunt een inhoudelijk gesprek hierover voeren. Ook schriftelijk kunt u zich beter uitdrukken.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Donderdag van 18:00 tot 20:00 uur
* Donderdag van 20:00 tot 22:00 uur (ONLINE)
* Donderdag van 10:00 tot 12:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Begegnungen A1 (n) €30.00

(ISBN: 9783969150054)

flagDeutsch Anfänger 2 (A1)

start in de week van 22 april
€385

Resultaat na afloop: Uw spreekvaardigheid is verbeterd door gesprekken over het weer, vakantie-ervaringen, uw woning en bij de doctor (afspraak maken). U kunt zich in een kledingwinkel redden en een treinkaartje kopen. Ook heeft u een gesprek met een makelaar gevoerd, iemand gefeliciteerd en een uitnodiging aangenomen of opgezegd. U heeft te maken gehad met de 3de naamval (Dativ), met de keuzevoorzetsels (voorzetsels met de 3de en 4de naamval), met werkwoorden met de 3de en 4de naamval en u heeft geleerd te vergelijken. De modale hulpwerkwoorden kent u nu niet alleen in de tegenwoordige maar ook in de verleden tijd. U begrijpt artikelen uit de krant en andere korte informatieve teksten en kunt een inhoudelijk gesprek hierover voeren. Ook schriftelijk kunt u zich beter uitdrukken.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Begegnungen A1 (n) €30.00

(ISBN: 9783969150054)

flagDeutsch Grundstufe 1 (A1-A2)

start in de week van 22 april
€385

Resultaat na afloop: In deze cursus wordt de kennis die u in cursus A1 heeft opgedaan herhaald en verdiept. U leert in de verleden tijd te spreken, bij voorbeeld over gebeurtenissen die gisteren of langer geleden hebben plaatsgevonden. Verder komen aan de orde: muziek, film, geld en andere (vrijetijds-) activiteiten met de daarbij behorende woordenschat. Met behulp van werkwoorden als können, müssen, dürfen enz. leert u nuances en eigen voorkeuren uit te spreken.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Maandag van 10:00 tot 12:00 uur
* Woensdag van 18:00 tot 20:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Begegnungen A2 (n) €32.10

(ISBN: 9783969150085)

flagDeutsch Mittelstufe 1 (A2+)

start in de week van 22 april
€385

Omschrijving: Al uw tot nu toe opgebouwde kennis wordt gedeeltelijk herhaald en verder verdiept. In de verleden tijd leert u nu ook de zogenaamde ‘Mischverben’ kennen. Aan de orde komen nog eens o.a. de werkwoorden met voorzetsels. Via de ‘Konjunktiv II’ (aanvoegende wijs) bent u in staat om beleefde vragen te stellen en (irreële) wensen te formuleren. Verder speelt het maken van de lijdende vorm (‘Passiv’) een rol. Er wordt gesproken over tijd en hoe u zich vermaakt met o.a. musea, kunst, lezen, tv kijken en andere media en hoe uw dag eruit ziet. Naast uw werk en uw beroep is ook de communicatie in de werkomgeving (telefoon, e-mail) een belangrijk onderwerp van deze cursus. U gaat niet alleen vlotter en genuanceerder spreken, maar ook uw eigen ervaringen en vooral uw eigen mening spelen steeds meer een belangrijke rol.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Maandag van 17:30 tot 19:30 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Begegnungen B1 (n) €30.00

(ISBN: 9783969150115)

flagDeutsch Mittelstufe 3 (B1)

start in de week van 13 mei
€385

Omschrijving: U werkt toe naar het niveau B1. Dit betekent dat u steeds vrijer gaat praten. Het doel is dan ook het houden van een presentatie. U leert de laatste vorm van de verleden tijd (‘Plusquamperfekt‘) kennen en het uitdrukken van tijdelijke nuances en relaties in bijzinnen. Er worden bijvoeglijke naamwoorden met voorzetsels herhaald en u leert voorzetsels met de 2de naamval (‘Genitiv’) te gebruiken. U speculeert en praat over geluk en tevredenheid, maar ook over ergernis en stress. Naast het uiten van gevoelens zijn andere onderwerpen verkeer (verkeersmiddelen, problemen in het verkeer, reizen en vakantie) en nog een keer eten en drinken. Door het schrijven van een bezwaar over een vakantie en een kritiek over een restaurant werkt u verder aan uw vaardigheid, om schriftelijk samenhangend te formuleren.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Woensdag van 18:00 tot 20:00 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Begegnungen B1 (n) €30.00

(ISBN: 9783969150115)

flagDeutsch Fortgeschrittene 1 (B1+)

start in de week van 22 april
€385

Omschrijving: Nadat u succesvol niveau B1 heeft bereikt, gaat u dit nu in deze cursus verder uitwerken. U gaat de tot nu toe opgebouwde kennis verbreden en verdiepen en uw vaardigheden verder ontwikkelen door middel van het behandelen van interessante onderwerpen, zoals herinneringen aan uw schooltijd en opleiding, relaties tussen mensen, wonen, reizen en contact met andere culturen. Diverse grammaticale onderwerpen waaronder modale hulpwerkwoorden, de verleden tijd, het gebruiken van bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels, en de lijdende vorm (Passiv), zullen herhaald en verdiept worden. De grammatica biedt samen met de steeds uitgebreidere woordenschat de basis voor uw communicatie, die steeds omvangrijker en beter wordt. Al komen luisteren en lezen uitgebreid aan bod, de nadruk in deze cursus zal voornamelijk liggen op het 'produceren' van de taal, namelijk spreken en schrijven. U werkt aan het verbeteren van het uitdrukkingsvermogen door het bespreken van grafieken, discussies, het schrijven van brieven, en het maken van mondelinge en schriftelijke samenvattingen.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken:

* Woensdag van 12:30 tot 14:30 uur ( start: week van 6 mei)
* Vrijdag van 12:30 tot 14:30 uur ( start: week van 13 mei)

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Erkundungen DaF B2 Kurs-/Arbeitsbuch + Audio-CD €30.00

(ISBN: 9783941323438)

flagKommunikation und Grammatik Fortgeschrittene

start in de week van 13 mei
€295

Omschrijving: In de lessen staat spreken in het Duits centraal. U werkt aan uw spreekvaardigheid door middel van dialogen, het bespreken van o.a. teksten en grafieken en door discussies. Daarbij wordt de benodigde grammatica behandeld en/of herhaald. Uiteraard komen ook de andere taalvaardigheden – luisteren, lezen, schrijven – aan bod, maar de nadruk zal op het “produceren” liggen – schriftelijk en in het bijzondere mondeling.

Voor wie: Deze cursus is geschikt voor cursisten die bij TaalTaal succesvol minimaal de cursus Duits 9 hebben afgerond of bij een andere instelling hebben geleerd en zo het ERK-niveau B1 hebben bereikt.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Eén keer per week gedurende 11 weken: Woensdag van 20:00 tot 21:30 uur

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Erkundungen DaF B2 Kurs-/Arbeitsbuch + Audio-CD €30.00

(ISBN: 9783941323438)

flagIntensieve cursus Duits

€975

Omschrijving: Een intensieve cursus wordt individueel (voor 1 persoon) gegeven. De omvang is 15 contacturen die worden verdeeld over 1 of 2 weken, bijvoorbeeld 5 dagen achter elkaar van telkens 3 uur. Alles is in overleg samen te stellen voor een maximaal rendement. Houd er wel rekening mee dat u de nodige tijd aan zelfstudie en huiswerk besteedt.

Frequentie, duur, dag en tijd:  in overleg met de docent

Gebruikte lesmethode: De gebruikte methode is in overleg. U kunt o.a. kiezen uit één of meerdere van standaard lesboeken, maar in principe kan elke gewenste methode worden ingezet.

book

Begegnungen A1 (n) €30.00

(ISBN: 9783969150054)

book

Begegnungen A2 (n) €32.10

(ISBN: 9783969150085)

book

Begegnungen B1 (n) €30.00

(ISBN: 9783969150115)

book

Erkundungen DaF B2 Kurs-/Arbeitsbuch + Audio-CD €30.00

(ISBN: 9783941323438)

book

Praktisch Deutsch €30.00

(ISBN: 9789000313693)

Onze Filosofie

* Kwaliteitseducatie van ervaren leerkrachten * Gericht op praktische resultaten * Veel individuele aandacht en begeleiding * Laagdrempelig en leren in gemoedelijke sfeer * Excursies met docent en medestudenten (op verzoek) * Versnelde trajecten mogelijk *