TaalTaal Logo

flagDeutsch Fortgeschrittene 1

B1+
DUITS

Nadat u succesvol niveau B1 heeft bereikt, gaat u dit nu in deze cursus verder uitwerken. U gaat de tot nu toe opgebouwde kennis verbreden en verdiepen en uw vaardigheden verder ontwikkelen door middel van het behandelen van interessante onderwerpen, zoals herinneringen aan uw schooltijd en opleiding, relaties tussen mensen, wonen, reizen en contact met andere culturen. Diverse grammaticale onderwerpen waaronder modale hulpwerkwoorden, de verleden tijd, het gebruiken van bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels, en de lijdende vorm (Passiv), zullen herhaald en verdiept worden. De grammatica biedt samen met de steeds uitgebreidere woordenschat de basis voor uw communicatie, die steeds omvangrijker en beter wordt. Al komen luisteren en lezen uitgebreid aan bod, de nadruk in deze cursus zal voornamelijk liggen op het 'produceren' van de taal, namelijk spreken en schrijven. U werkt aan het verbeteren van het uitdrukkingsvermogen door het bespreken van grafieken, discussies, het schrijven van brieven, en het maken van mondelinge en schriftelijke samenvattingen.

Frequentie, duur, dag en tijd:  U kunt uit de volgende seizoenen kiezen:

275
Zomerseizoen (juli & augustus)

Eén keer per week gedurende 7 weken. De eerste les is in de week van 15 juli, tenzij anders vermeld. U kunt kiezen uit deze groepen:

#1
woens­dag
12:30 tot 14:55
FY­SIEK

💡 tip: u mag later altijd wisselen van groep of niveau

385
Herfstseizoen (september t/m december)

Eén keer per week gedurende 11 weken. De eerste les is in de week van 23 september, tenzij anders vermeld. U kunt kiezen uit deze groepen:

#1
maan­dag
20:00 tot 22:00
FY­SIEK
#2
woens­dag
18:00 tot 20:00
FY­SIEK

💡 tip: u mag later altijd wisselen van groep of niveau

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

Erkundungen DaF B2 Kurs-/Arbeitsbuch + Audio-CD €30.00

(ISBN: 9783941323438)

Volledige programma voor Duits: