TaalTaal Logo

flagInburgeren op niveau

A2
495
NEDERLANDS
495

Als deelnemer aan deze cursus ben je je al aan het voorbereiden op het Inburgeringsexamen A2. Cursisten dienen het Nederlands op niveau A2 te beheersen voor een optimale slagingskans. Voor de cursus is een intake-gesprek verplicht. In dit gesprek wordt gekeken of je het vereiste niveau hebt. Ook wordt besproken aan welke examenonderdelen jij specifiek aandacht wilt geven. Het intake-gesprek is bij de prijs inbegrepen. De Inburgeringscursussen behandelen niet het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt portfolio.

Voor wie: Mensen die inburgeringsplichtig zijn en die hun verblijfsvergunning hebben ontvangen na 1 januari 2013, en voor personen die vrijwillig willen inburgeren, bijvoorbeeld omdat ze naturalisatie willen aanvragen. Deelnemers aan deze cursus moeten reeds beschikken over niveau A2 (of op zijn minst “op weg zijn naar A2”).

Resultaat na afloop: U bent klaar om met grote kans op succes het inburgeringsexamen tegemoet te zien.

Frequentie, duur, dag en tijd:  Twee keer per week gedurende 7 weken. De eerste les is in de week van 23 september, tenzij anders vermeld. U kunt kiezen uit deze groepen:

#1
dins­dag en don­der­dag
12:30 tot 14:30
FY­SIEK

💡 tip: u mag later altijd wisselen van groep of niveau

Het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt portfolio kan in een aanvullende module van 10 uur privéles worden gevolgd omdat het per persoon verschilt. In de groepscursus wordt er slechts zijdelings aandacht aan besteed.

Gebruikte lesmethode: Het boek (exclusief) kunt u voor meerdere modules binnen hetzelfde traject gebruiken. U kunt het boek zelf bestellen via o.a. bol.com

book

TaalCompleet KNM €35.50

(ISBN: 9789490807252)

book

Inburgering A2 €50.00

(ISBN: 9789081548854)

Volledige programma voor Nederlands: